Skip to main content

Alapítványunk részletes tevékenysége

  • a magyar gasztroenterológia interdiszciplináris fejlődésének elősegítése
  • a gasztroenterológiával foglalkozó szakemberek folyamatos szakmai továbbképzése,
  • a gasztroentelógia területén a nemzetközi tapasztalatok, kutatások és eredményes folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a legújabb szakmai ismeretek gyors elérhetőségének megteremtése a magyar szakemberek számára, ezen új ismeretek értékelése és a gyakorlat számára történő adaptálása,
  • a gasztroenterológia, a sebészet, az endoszkópia, a belgyógyászat, az onkológia, a radiológia, a pathológia, a prognosztika, a genetika, a háziorvosi gyakorlat, az endokrinológia, az anaestheziológia, a pszichológia, valamint az egészségügyi szervezéstan hazai és nemzetközi szakemberei együttműködésének a megteremtése
  • szakterületeken átívelő irányelvek, komplex diagnosztikus és kezelési ajánlások kidolgozása, illetve ezen tevékenység támogatása és koordinálása, valamint ennek érdekében az egyes szakterületek szakembereinek rendszeres vagy eseti jelleggel szakértői tevékenységgel történő megbízása,
  • nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar szakemberek hozzásegítése a nemzetközi konferenciákon, kongresszusokon, továbbképző tanfolyamokon és kísérleti programokban történő részvételhez,
  • hazai és nemzetközi konferenciák, ülések, megbeszélések és egyeztetések szervezése, rendezése, támogatása,
  • a hazai és nemzetközi konferenciák, tudományos rendezvények és egyeztetések eredményeinek, illetve az elfogadott irányelveknek széles körben történő elterjesztésének az elősegítése, ennek érdekében írott és elektronikus információhordozók (könyv, folyóirat, hírlevél, CD, DVD, film, hanganyag stb.) előállítása, és megjelentetése,
  • fiatal szakemberek fejlődésének elősegítése, képzésnek támogatása, az Alapítvány által szervezett vagy támogatott tudományos rendezvényeken és konferenciákon.